Câu hỏi

Tìm số có 3 chữ số, biết số hàng trục bằng 1/2 hàng trăm, số hàng đơn vị bằng 1/4 hàng trục?

Nguyễn Tuyến
23/11/2018 14:24:19
Câu trả lời (3)
Chymtee :
23/11/2018 15:57:59
Số hàng đơn vị là a
Số hàng chục là 4a
Số hàng trăm là 8a.
Chọn a = 0. Ta được số 000 loại.
Chọn a = 1. Ta được số 841 Nhận
Chọn a = 2. Ta được số 1682. Thành 4 chữ số.
Tương tự với các số có a > 2
Vậy số cần tìm là 841
Không biết
23/11/2018 16:24:44
Tìm số có 3 chữ số biết số hàng trục bằng 1/2 hàng trăm,số hàng đơn vị bằng 1/4 hàng trục,Toán học Lớp 3,bài tập Toán học Lớp 3,giải bài tập Toán học Lớp 3,Toán học,Lớp 3
Nhok Phượng Núi
30/11/2018 14:31:23
Số đó là : 841