Câu hỏi

Thế nào là phương châm về lượng?

Tiến Khuất Duy
23/11/2018 13:52:47
Câu trả lời (1)
Phạm Thu Thuỷ
23/11/2018 16:01:27
Phương châm về lượng: khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.