Câu hỏi

Cho mạch điện như hình vẽ. Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế?

Kiệt Nguyễn tuấn
23/11/2018 13:49:38
Cho mạch điện như hình vẽ,Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế
Câu trả lời (1)
Việt Nam vô địch
23/11/2018 16:53:41
Cho mạch điện như hình vẽ,Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế,Vật lý Lớp 9,bài tập Vật lý Lớp 9,giải bài tập Vật lý Lớp 9,Vật lý,Lớp 9